Struttura aziendale

Quartiere:Hangzhou, HQ& R&S Center
Fabbrica:provincia di Sichuan, R&D T&M Base
Base di applicazione:Tianjin.
Ramo:Chengdu, Tianjin, Wuhan, Shijiazhuang, Zhengzhou